Nhật Bản thay đổi mức giới hạn tối đa cho phép của Ethoxyquin trong giáp xác

Theo Công văn số 118/QLCL-CL1 ngày 22/01/2014 của Cục quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, kể từ ngày 21/01/2014, Nhật Bản chính thức áp dụng mức giới hạn tối đa cho phép đối với Ethoxyquin trong giáp xác là 0,2ppm (mức cũ là 0,01ppm)... (Xem chi tiết)