Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/05/2023 08:00 - Người đăng bài viết: admin
Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Gửi hồ sơ.
Bước 2: Tiến hành kiểm dịch
Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

2. Cách thức thực hiện:
Gửi hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Trực tiếp;
- Theo đường bưu điện;
- Fax;
- Thư điện tử;
- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy khai báo kiểm dịch;
- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có);
- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có);
- Bản sao Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nuôi trồng thuỷ sản đối với những loài có tên trong Danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện hoặc Danh mục các loài thuỷ sản cấm xuất khẩu;
- Bản sao Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.
- Bản yêu cầu về các chỉ tiêu kiểm dịch của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có);
- Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 10 (mười) ngày (đối với thủy sản).
- Trong thời gian 05 (năm) ngày (đối với sản phẩm thủy sản).

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)
d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kiểm dịch.

8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch: 70.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư  04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính);
- Phí chẩn đoán thú y, kiểm dịch (Phụ lục 3, 4 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy khai báo kiểm dịch (mẫu 2).

10. Điều kiện thực hiện TTHC:
- Khi có Điều ước Quốc tế, thoả thuận song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia quy định phải kiểm dịch; hoặc
- Khi có yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

-------------------

MẪU HỒ SƠ KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 06/2010/TT-BNNPTNT  ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  


Nguồn tin: Theo Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hoạt động đoàn thể

Thủ tục hành chính 
Nafiqad branch 6