Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

Đăng lúc: Thứ hai - 24/12/2018 09:20 - Người đăng bài viết: admin
Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên (ban hành kèm theo Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1.Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Không muộn quá 02 ngày làm việc kể từ khi lô hàng được xuất khẩu, Chủ hàng phải đăng ký cấp Chứng thư theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.
Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Cơ quan thẩm định tiến hành thẩm định, cấp Chứng thư cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo mẫu của thị trường nhập khẩu tương ứng trên cơ sở rà soát kết quả thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm nêu tại Điều 27 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu.
 
2. Cách thức thực hiện
 
Gửi hồ sơ đăng ký bằng một trong các hình thức sau:
 
- Trực tiếp;
 
- Theo đường bưu điện;
 
- Fax (sau đó gửi bản chính);
 
- Thư điện tử (sau đó gửi bản chính);
 
- Đăng ký trực tuyến theo cơ chế Một cửa quốc gia.
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a) Thành phần hồ sơ: Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc.
 
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
 
6. Cơ quan thực hiện TTHC
 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết đinh: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
 
d) Cơ quan phối hợp: Không.
 
7. Kết quả thực hiện TTHC
 
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu (thời hạn hiệu lực: Không quy định).
 
8. Phí, lệ phí
 
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu đối với trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ: 100.000 đồng/lô hàng/ lần (theo quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phầm trong lĩnh vực nông nghiệp).
 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu (theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013).
 
10. Điều kiện thực hiện TTHC: Cơ sở có tên trong Danh sách ưu tiên.
 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC
 
- Điều 28 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;
 - Khoản 9 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu.
- Khoản 14 Điều 1 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiếm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

Nguồn tin: Theo Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hoạt động đoàn thể

Thủ tục hành chính 
Nafiqad branch 6