Sáng ngày 29/7/2015, Đảng ủy Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 

Hoạt động đoàn thể

Thủ tục hành chính 
Nafiqad branch 6