Đăng lúc: 12-06-2020 09:19:10 AM | Đã xem: 655 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng ủy

Kỷ niệm 70 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015)

Đề cương tuyên tuyền kỷ niệm 70 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015)

Đăng lúc: 18-08-2015 01:45:25 PM | Đã xem: 974 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng ủy

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 29/7/2015, Đảng ủy Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đăng lúc: 31-07-2015 08:32:52 AM | Đã xem: 992 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đảng ủy
 

Thủ tục hành chính

Hoạt động đoàn thể 
Nafiqad branch 6