Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 6 được các tổ chức công nhận/ chỉ định:
 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 22000/ISO 22000; chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5603/CXC 1-1969 (HACCP Codex), 21 CFR Part 123 (HACCP FDA), QCVN 02- 02:2009/BNNPTNT (theo văn bản số 1587/TĐC-HCHQ ngày 08/5/2024);
 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (theo văn bản số 1586/TĐC-HCHQ ngày 08/5/2024);
 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo văn bản số 2148/TĐC-HCHQ ngày 19/07/2019);
 1. Các Trung tâm thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản (viết tắt là NAFIQAD, trước đây có tên gọi NAFIQACEN/ NAFIQAVED) được EU chỉ định là cơ quan thẩm quyền trong hoạt động kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào các thị trường thuộc khối Liên minh Châu Âu (theo chỉ thị số 2004/267/EC2004/263/EC ngày 17/3/2014);
 1. Văn Phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận Trung tâm là Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (số hiệu: VICAS 050-MSFS) theo Quyết định số 1222/QĐ-VPCNCL ngày 11/6/2024 và là Tổ chức chứng nhận sản phẩm (số hiệu: VICAS 050-VietGAP) theo Quyết định số 1223/QĐ-VPCNCL ngày 11/6/2024);
 1. Cục Trồng trọt cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo văn bản số 97/GCN-TT-KHTH ngày 22/4/2024. Cụ thể:
- TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) - Phần 1: Trồng trọt;
- TCVN 11041-5:2015 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 5: Gạo hữu cơ;
- TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;
- TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ.

 1. Phòng Kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 6 được các cơ quan/ tổ chức công nhận/ chỉ định:

- VILAS công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025: 2017 - Số hiệu VILAS 124 (Chi tiết Giấy Chứng nhận ...);

- Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Nhật bản tại nước ngoài (chi tiết tại công văn số 611/QLCL-KN ngày 17/4/2013);

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực hóa học (theo Văn bản số 03/GCN-QLCL ngày 18/5/2021 và Văn bản số 07/GCN-QLCL ngày 17/02/2022);

- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chỉ định là Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (theo Quyết định số
148/QĐ-CCPT-GSĐG
 ngày 14/5/2024);

 
- Cơ quan thẩm quyền Indonesia chỉ định. Chi tiết xem danh sách tại Phụ lục 1
 
- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS) chỉ định. Chi tiết xem Certificate of Foreign Testing Laboratory ;

- Bộ Công Thương Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (theo Quyết định số 1430/QĐ-BCT ngày 14/06/2023)

 

Thủ tục hành chính

Hoạt động đoàn thể 
Nafiqad branch 6

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 384
 • Khách viếng thăm: 373
 • Máy chủ tìm kiếm: 11
 • Hôm nay: 111847
 • Tháng hiện tại: 2343215
 • Tổng lượt truy cập: 38034384

Thành viên