Tung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 được các tổ chức công nhận/ chỉ định:
 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phù hợp TCVN 5603:2008 (HACCP Codex), CXC 1-1969 Rev. 2020 (HACCP Codex 2020), 21 CFR 123 (HACCP FDA), QCVN 02-02:2009/BNNPTNT (theo văn bản số 2677/TĐC-HCHQ ngày 19/9/2022) và trong lĩnh vực Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 22000/ISO 22000 (theo văn bản số 3558/TĐC-HCHQ ngày 08/12/2022);
 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (theo văn bản số 671/TĐC-HCHQ ngày 17/3/2023);
 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo văn bản số 2148/TĐC-HCHQ ngày 19/07/2019);
 1. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn (theo văn bản số 03/GCN-QLCL ngày 31/10/2017, 10/GCN-QLCL ngày 17/4/2018);
 1. Các Trung tâm thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản (viết tắt là NAFIQAD, trước đây có tên gọi NAFIQACEN/ NAFIQAVED) được EU chỉ định là cơ quan thẩm quyền trong hoạt động kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào các thị trường thuộc khối Liên minh Châu Âu (theo chỉ thị số 2004/267/EC2004/263/EC ngày 17/3/2014);
 1. Văn Phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận Trung tâm là Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (số hiệu: VICAS 050-MSFS) theo Quyết định số 189.2022/QĐ-VPCNCL ngày 25/3/2022 và là Tổ chức chứng nhận sản phẩm (số hiệu: VICAS 050-VietGAP) theo Quyết định số 180.2022/QĐ-VPCNCL ngày 23/03/2022);
 1. Cục Trồng trọt cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo văn bản số 158/GCN-TT-KHTH ngày 15/10/2021. Cụ thể:
        - TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 5: Gạo hữu cơ;
        - TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;
        - TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ.
 1. Phòng Kiểm nghiệm của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 được các cơ quan/ tổ chức công nhận/ chỉ định:

- VILAS công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025: 2017 - Số hiệu VILAS 124 (Chi tiết Giấy Chứng nhận ...);

- Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản chỉ định là Phòng kiểm nghiệm của Nhật bản tại nước ngoài (chi tiết tại công văn số 611/QLCL-KN ngày 17/4/2013);

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực hóa học (theo Văn bản số 03/GCN-QLCL ngày 18/5/2021);

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ định là Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (theo Quyết định số 
49/QĐ-QLCL  ngày 14/02/2022);

 
- Cơ quan thẩm quyền Indonesia chỉ định. Chi tiết xem danh sách tại Phụ lục 1
 
- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS) chỉ định. Chi tiết xem Certificate of Foreign Testing Laboratory ;

 

Thủ tục hành chính

Hoạt động đoàn thể 
Nafiqad branch 6

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 116
 • Khách viếng thăm: 111
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 7261
 • Tháng hiện tại: 489180
 • Tổng lượt truy cập: 14772361

Thành viên