1. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu:

 • Thẩm định, cấp chứng thư cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu:
  Danh sách thị trường đính kèm;
 • Kiểm tra, cấp chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào các thị trường theo yêu cầu: 
  Danh sách thị trường đính kèm;
 • Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng nông sản xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng.

2. Phân tích đánh giá cảm quan/ ngoại quan, Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa học, sinh học:  
 • Thực phẩm, nông sản, thủy sản;
 • Thức ăn chăn nuôi;
 • Vật tư nông nghiệp;
 • Mẫu vệ sinh công nghiệp;
 • Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm;
 • Bùn, đất, nước;
 • Xét nghiệm bệnh thủy sản.

Danh mục chỉ tiêu đánh giá cảm quan/ ngoại quan đính kèm.
Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm sinh học đính kèm.
Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm hóa học đính kèm.

 

3. Chứng nhận sự phù hợp:

 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm:
  - Chứng nhận hệ thống sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản, thức ăn chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn HACCP CODEX Rev. 4-2003 (TCVN 5603:2008); HACCP CODEX Rev. 2020;

  - Chứng nhận hệ thống sản xuất thực phẩm thủy sản phù hợp với HACCP FDA (21 CFR 123);
  Chứng nhận hệ thống sản xuất thực phẩm thủy sản phù hợp với QCVN 02-02:2009/BNNPTNT (HACCP trong sản xuất thủy sản).

  Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý ATTP đính kèm

 • Chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm:
  - Trồng trọt theo VietGAP phù hợp với TCVN 11892-1:2017;

  - Trồng trọt hữu cơ phù hợp với TCVN 11041-2:2017;
  - Gạo hữu cơ phù hợp với TCVN 11041-5:2018;
  - Sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phù hợp với TCVN 11041-1:2017

        Quy trình chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm đính kèm

 

4. Tập huấn:

5. Giám định sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản

 • Giám định chất lượng lô hàng nông sản, thủy sản;
 • Giám định hàng hóa xếp lên phương tiện vận chuyển.
      Quy trình giám định đính kèm.

 

Thủ tục hành chính

Hoạt động đoàn thể 
Nafiqad branch 6

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 351
 • Khách viếng thăm: 341
 • Thành viên online: 3
 • Máy chủ tìm kiếm: 7
 • Hôm nay: 68915
 • Tháng hiện tại: 2276443
 • Tổng lượt truy cập: 34195430

Thành viên