Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng lúc: 25-04-2019 09:00:00 AM | Đã xem: 2496 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục kiểm tra, chứng nhận CL thủy sản xuất khẩu

Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng lúc: 25-04-2019 09:00:00 AM | Đã xem: 1371 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục kiểm tra, chứng nhận CL thủy sản xuất khẩu

Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu

Tên Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu (ban hành kèm theo Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đăng lúc: 24-12-2018 09:22:00 AM | Đã xem: 1847 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục kiểm tra, chứng nhận CL thủy sản xuất khẩu

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên (ban hành kèm theo Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đăng lúc: 24-12-2018 09:20:00 AM | Đã xem: 2466 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục kiểm tra, chứng nhận CL thủy sản xuất khẩu

Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên (ban hành kèm theo Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đăng lúc: 24-12-2018 09:19:00 AM | Đã xem: 1653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục kiểm tra, chứng nhận CL thủy sản xuất khẩu

Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Tên thủ tục hành chính: Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Đăng lúc: 26-07-2016 03:35:33 PM | Đã xem: 1501 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục kiểm tra, chứng nhận CL thủy sản xuất khẩu

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Đăng lúc: 26-07-2016 03:24:39 PM | Đã xem: 3542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục kiểm tra, chứng nhận CL thủy sản xuất khẩu
 

Hoạt động đoàn thể

Thủ tục hành chính 
Nafiqad branch 6