Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu

Đăng lúc: Thứ hai - 24/12/2018 09:22 - Người đăng bài viết: admin
Tên Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu (ban hành kèm theo Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Khi Chứng thư bị thất lạc, hư hỏng, Chủ hàng có văn bản đề nghị cấp lại Chứng thư trong đó nêu rõ lý do gửi Cơ quan thẩm định.
Bước 2: Cơ quan thẩm định cấp lại Chứng thư trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chủ hàng và bảo đảm các yêu cầu sau:
- Chứng thư cấp lại có nội dung chính xác với nội dung của Chứng thư đã cấp cho lô hàng tương ứng;
- Chứng thư cấp lại được đánh số mới theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và có ghi chú: “Chứng thư này thay thế cho Chứng thư số...., cấp ngày....“.

2. Cách thức thực hiện:
Gửi  hồ sơ bằng một trong các hình thức:
- Trực tiếp;
- Theo đường bưu điện;
- Fax;
- Thư điện tử.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Thời hạn có hiệu lực: Không quy định)

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Mẫu đơn, tờ khai: Không quy định.

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị thất lạc, hư hỏng.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC
- Điều 33 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;
- Khoản 18 Điều 1 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiếm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

Nguồn tin: Theo Quyết định số 5009/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hoạt động đoàn thể

Thủ tục hành chính 
Nafiqad branch 6